Skip to content

Super positionering van je (communicatie)project? DURF TE KIEZEN!

21 juni 2018

De start van onze communicatie-, marketing- en participatietrajecten bestaat vrijwel altijd uit een juiste positionering. Met analysewerk in de hand bepalen we samen met opdrachtgevers en belanghebbenden wat nu de kernkwaliteiten zijn van een locatie en product. En welk type consument deze aantrekkelijk vindt. Deze drie ingrediënten vormen dan de basis van je positionering; met welke bewijzen onderbouw je je kernboodschap – en hoe zet je dat in de etalage.

Blog door: Daniel Nagel

De grootste kunst hierin is DURVEN KIEZEN. Iets wat vaak juist niet wordt gedaan. Zo zien we bij positioneringsessies vaak verschillende werkvelden vertegenwoordigd vanuit de opdrachtgever; stedenbouw, beheer, mobiliteit, communicatie, duurzaamheid en meer. En allemaal hebben zij (vanuit de eigen invalshoek) paradepaardjes die super relevant zijn voor het project. Het is dan zaak om van ‘10 kernkwaliteiten’ terug te gaan naar 3 á 4 kernkwaliteiten.

Beste argumenten om keuzes te maken? Kijk door de ogen van de eerder gedefinieerde kansrijke consument. Vaak zijn geopperde kernkwaliteiten voor deze doelgroep wel relevant – maar zeker niet meer onderscheidend. Denk aan kwaliteiten zoals duurzaamheid, veiligheid, energieneutraal et cetera. Veelal zijn deze voor de consument al randvoorwaardelijk – men gaat er al vanuit dat deze kwaliteiten er zijn.

Kiezen betekent dus vooral; wat is relevant en echt onderscheidend in de ogen van de kansrijke consument. Hoe staat deze in het leven, welke leefstijl heeft hij, wat vinden zij echt belangrijk, waar hebben zij behoefte aan, – en bovenal – waar lopen zij echt warm voor?

Kortom; besteed bij positioneren ontzettend veel aandacht aan het typeren van je kansrijke consument. En bepaal aan de hand daarvan wat nu echt de kernkwaliteiten zijn van je project!

Back To Top