Wij zijn Beaumont. Verandering is ons werkveld, communicatie ons vak.

Wij zijn Beaumont. Verandering is
ons werkveld, communicatie ons vak.

Beaumont
vindt ruimte voor verbinding

Wij helpen ontwikkelaars, overheden, corporaties en andere partijen bij het bereiken van hun doel: vergroten van draagvlak van beleid of versterken van de marktpositie. Daarin ligt onze uitdaging.

Onze specialiteit is strategische communicatie bij ruimtelijke ontwikkeling, duurzame energie, wonen & zorg en mobiliteit & verkeer. We denken mee over implementatie van beleid bij veranderingstrajecten. En over branding en herpositionering van projecten, gebieden en woonwijken. Op verzoek dragen we integrale verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Van online campagne tot congres, van openplanproces tot workshops en trainingen. Dit doen we accountable, vanuit een helder plan en met meetbare doelstellingen.

Wij communiceren op een persoonlijke en eerlijke manier. We overbruggen verschillen door betrokkenheid te creëren. En brengen op onafhankelijke wijze uiteenlopende visies bij elkaar. We verbinden mensen door te luisteren, te inspireren en het bieden van nieuwe inzichten. Dat is waar we van houden.

Over onze naam 
Onze naam is afgeleid van Beaumont (de Lomagne) in Zuidwest-Frankrijk, één van de circa 400 stadjes die in de 13e en 14e eeuw in Frankrijk, België, Italië en Spanje ontstonden. Het was de eerste vorm van gestructureerde stedenbouw in Europa. Ontstaan om de regionale economie te stimuleren, concentratie van bevolking te bevorderen en te zorgen voor veiligheid van de burgers. Zeven eeuwen later hebben deze nieuwe stadjes van toen nog altijd kwaliteit. Zo willen ook wij graag werken: vanuit een helder concept, betrokken, vernieuwend en geïnspireerd.