Skip to content

Privacyverklaring Beaumont Communicatie & Management

Oktober 2022

Je privacy is voor Beaumont Communicatie & Management van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Europese privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd volgens de privacyregels gebruiken.

In deze privacyverklaring geven we aan wat we met je gegevens doen als je onze website www.beaumontcommunicatie.nl bezoekt en ons contact- en aanmeldformulier invult.

Beveiliging persoonsgegevens
We zorgen voor een goede beveiliging van je persoonsgegevens. Dat doen we zo:

  • Je persoonsgegevens zijn bij ons alleen toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord
  • Je gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
  • Beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) schermen alle informatie af tussen jou en onze website, als je je persoonsgegevens invoert

Persoonsgegevens die wij verwerken
We verwerken je persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten. Of als je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam (voor- en achternaam)
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Organisatie

Waarom wij persoonsgegevens verwerken
We verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verzenden van onze nieuwsbrief
  • Om te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is voor onze dienstverlening
  • Om je te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om onze diensten te kunnen verlenen waarvoor we je gegevens nodig hebben.

Gegevens verstrekken aan derden
We verstrekken je gegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met jou of als wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. Hierin maken we afspraken over eenzelfde niveau van beveiliging van je gegevens. Ook dan blijft Beaumont Communicatie & Management verantwoordelijk voor wat er met je gegevens gebeurt.

Google Analytics
De website maakt gebruikt van Google Analytics voor het monitoren van hoe men omgaat met onze website om zo interacties op onze website te verbeteren. Gegevens van derden worden niet bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming in te trekken voor of bezwaar te maken tegen het verwerken van je gegevens door ons. Ook heb je recht op het overdragen van je gegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens waar wij over beschikken naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of tot het intrekken van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens, kun je sturen naar info@beaumontcommunicatie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kunnen we vragen naar een kopie van je identiteitsbewijs. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. We wijzen je op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
We nemen de bescherming van je persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@beaumontcommunicatie.nl.

Contactgegevens
Beaumont Communicatie & Management
Jan Evertsenstraat 729
1062XZ Amsterdam
E-mail (algemeen): info@beaumontcommunicatie.nl
Telefoon (algemeen): +31 (0)20 – 6649444

Back To Top