Skip to content

Hoe is het nu met? Almelo Indië

2 juli 2018

Hoe is het nu met Indië Almelo? Beaumont ontwikkelde in 2010 de positionering, huisstijl en communicatie voor de transformatie van het voormalige terrein van Koninklijke Ten Cate. Vanuit hier werd katoen naar Indonesië verscheept. We vroegen gebiedsontwikkelaar Erwin Tijhof hoe hij hierop terugkijkt.

Durven kiezen en consequent zijn
Wat nu een levendige en aantrekkelijke stadswijk is, was 10 jaar geleden nog een desolaat fabrieksterrein. Een succesvolle transformatie begint met een een sterke positionering. Ook gebiedsontwikkelaar Erwin Tijhof van Ter Steege Bouw Vastgoed is hiervan overtuigd. ‘Beaumont heeft ons geholpen een duidelijke doelgroep te kiezen met een rood-oranje leefstijl (creatief en open voor vernieuwing en ontmoeten) – én hier consequent aan vast te houden.’

Bouwen op rijk textielverleden
‘Het was even wennen, gewend als we waren om te bouwen voor een doelgroep die op onszelf lijkt. Maar het heeft gewerkt. Door de sterke kwaliteiten van het gebied in de positionering te gebruiken, wisten we een andere doelgroep aan te boren. Geen Vinex, maar een wijk die echt past bij dit voormalige industrieterrein. Met smalle straatjes en kleinere tuintjes, zoals in een stadswijk. Een paar ingrediënten waren er al: de ligging aan de rand van het centrum en de goede bereikbaarheid. Indië is daardoor een unieke woonwijk in Almelo geworden, waar je woont tussen oude fabriekshallen als de Weverij en Sterkerij.’

Met events meerwaarde creëren
‘Tijdelijke horeca zorgde vanaf het begin voor reuring, net als kunstenaars en talloze evenementen. Publiekstrekkers waren twee grote musicals waarvan de laatste 27.000 bezoekers trok. Mensen uit Almelo kiezen nu bewust voor deze plek in de stad. Ze zijn er trots op hier te wonen. Beaumont heeft onze organisatie écht verder gebracht in nadenken over positioneren: een duidelijke strategie en positionering maken – én daaraan vasthouden. Dat geeft echt meerwaarde aan het gebied.’

Nu een gewilde wijk in Almelo
‘Via Facebook begonnen we met het opbouwen van een community. Zo was de markt al opgewarmd toen de eerste woningen in de verkoop gingen. Nu 3 jaar na de start zijn 150 woningen opgeleverd van de 600 in totaal, en 50 woningen in aanbouw. Dat de positionering zijn vruchten afwerpt merken we aan de verkoopopbrengst: Indië is heel gewilde wijk in Almelo geworden.’


Een goede positionering klopt – Jacqueline van de Sande vertelt ook:

Indië Almelo is echt, stedelijk, extravert wonen. Een plek waar wonen en werken door elkaar gebeurt. Waar mensen elkaar toevallig tegenkomen en waar ruimte is voor het onverwachte.

We zijn gestart met een systematische aanpak. Een goede analyse, samen met het team van Ter Steege, de gemeente Almelo en de stedenbouwkundige. Op grond daarvan zijn keuzes gemaakt, ook stedenbouwkundig en architectonisch. Daarnaast is gewerkt met deelpositioneringen voor het bedrijventerrein en de verschillende buurtjes binnen Indië Almelo. Want onder de eiken woon je anders dan in een voormalig fabriekspand. Beaumont heeft dit ondersteund met het schrijven van korte richtlijnen (do’s and don’ts). Dat ging bijvoorbeeld over de overgangen privé/openbaar, woningtypen, over plattegronden. Tot slot een vertaling naar een ijzersterke huisstijl, gemaakt door Greet Egbers.

De positionering is volledig gevolgd en consequent doorgevoerd in de stedenbouw en architectuur. Maar ook in de marketingcommunicatie, de beeldtaal, de middelen die ontwikkeld zijn. Hiervoor is een brandbook gemaakt. Het mooie is dat een goede positionering echt heel lang meegaat, zelfs een bouwcrisis doorstaat, omdat alles met elkaar in evenwicht is. Het klopt.

 

Back To Top