Skip to content
Luchtfotografie Nederland, mei 2014, Overijssel, Zwolle. Hanzeboog spoorbrug over de Ijssel van de hanzespoorlijn tussen Lelystad en Zwolle

Basisregistratie Ondergrond: dé centrale registratie met publieke gegevens over de Nederlandse bodem/ © Ivo Vrancken | Beeldmaker

Deze database wordt uniek in de wereld. Hiermee kunnen we alle boven- en ondergrondse activiteiten beter op elkaar afstemmen.

Tjaart Vos / programmacoördinator BRO

Introductie centrale database
basis duurzaam bodemgebruik

Bodeminformatie toegankelijk maken
Het is druk in de grond onder onze voeten. Basisregistratie Ondergrond (BRO) wordt dé centrale registratie met publieke gegevens over de Nederlandse bodem. Vanuit één plek kunnen gebruikers straks digitaal de meest actuele gegevens opvragen over alles wat zich in de bodem bevindt. Over bodemopbouw, geologie, maar ook over grondwater, aardolie en aardgas. Een omvangrijk en complex proces met verschillende belangen. Hoe zorg je dat alle partijen meewerken? En hoe organiseer je dat iedereen weet wat van hen verwacht wordt?

Focus op nut en noodzaak

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt Beaumont aan een heldere positionering van de BRO en een stevig fundament voor de communicatie. Met een strategie die inzet op nut en noodzaak en een goede vertaalslag van de boodschap naar de verschillende doelgroepen.

Betrouwbaarheid voorop
Centraal staan betrekken en samenwerken, tijdig en consistent informeren en een heldere regie op de communicatie. Voor betrouwbare informatie en een effectieve inzet van communicatiemiddelen en vertrouwen.

Animatie Basisregistratie Ondergrond

Back To Top