Skip to content

Thick data: dé tool om nog meer over de burger te weten te komen  

30 november 2017

Big data. Al lang geen vreemde term meer. Dankzij big data neemt de kennis van overheden over burgers toe. En nu komt er een nieuw soort data om de hoek kijken: thick data. Wat is het, en hoe kun je het als gemeente inzetten bij participatie en bewustwording? Daarover vertelde onderzoeker Wouter Meys (Coördinator van het Citizen Data Lab van de Hogeschool van Amsterdam) in oktober tijdens een bijeenkomst van Platform 31. Thick data geeft overheden en gemeentes de mogelijkheden om écht dichterbij de burger te komen, omdat je deze data samen met diezelfde burger maakt. We leggen uit hoe het werkt.

Door: Sanne van Veelen

Big data is waardevolle kwantitatieve data. Maar hoe verzamel je data waarmee je écht dichterbij de burger komt? Wouter introduceert de term thick data: data over de burger, die je samen met diezelfde burger maakt. Drie concrete voorbeelden hiervan zijn: participatory mapping, Internet of Things en plot parties.

Participatory mapping
Participatory mapping is het samen in kaart brengen van data. Een voorbeeld hiervan is ‘Kijk! Een gezonde wijk’, een project in Amsterdam Nieuw-West, waarin bewoners zelf kritisch de plus- en minpunten van hun wijk in kaart brengen. Dit doen ze met een wijk-app. Met foto’s brengen bewoners in kaart hoe het met het onderhoud gesteld is. De app bevat ook spelelementen zoals speurtochten, waarmee bewoners locaties in hun wijk kunnen ontdekken en beoordelen. Meys: “Samen met bewoners en wijkteams haal je data op. Dat visualiseer je. En dat vormt weer een uitgangspunt om in discussie te gaan. Zo bepaal je samen belangrijke indicatoren voor een gezonde wijk.” De mens is sensor.

Internet of Things
Internet of Things is de verzamelnaam voor gebruiksvoorwerpen die data verzamelen. Denk aan horloges, thermometers, locatiebepalers en snelheidsmeters. Deze voorwerpen kunnen worden ingezet om de burger te betrekken, te informeren en bewustwording te creëren. Meys: “De intelligente stoeptegel bij een druk verkeerspunt helpt kinderen met oversteken door te waarschuwen voor aankomend verkeer. Hij werkt op zonne-energie en licht op met led-figuren als er een fietser of scooter nadert. En hij voorziet zichzelf van stroom door de zonnecellen.”

Plot parties
Bij een plot party maak je gebruik van een grafische weergave van waarnemingen. Een hele simpele visuele interventie kan al veel duidelijkheid geven over bijvoorbeeld de betrokkenheid van inwoners bij hun wijk. Meys: “Bijvoorbeeld door tijdens de bijeenkomst de vraag te stellen: ‘Hoe gemotiveerd ben jij om je in te zetten voor de gezonde stad?’ En hen vervolgens een cirkel op een kaart te laten tekenen waarmee zij aangeven hoe ver het gebied reikt waar ze zich voor willen inzetten en zich betrokken bij voelen.”

De kracht van de combinatie
Wijk-apps, intelligente stoeptegels, sensoren: is thick data inderdaad dé nieuwe manier van participeren en informeren? Een nieuwe tool om in te zetten bij bewustwording? Wij zien vooral de kracht in het combineren van verschillende middelen en methoden. De kracht van bijeenkomsten, individuele onderzoeken én nieuwe technieken om individuele data te verzamelen. Bij Beaumont Communicatie gebruiken we verschillende methoden om data te verzamelen, bewoners te betrekken en bewustwording te creëren. Bijvoorbeeld de inzet van gaming bij bijeenkomsten over leefbaarheid, en korte enquêtes. Met thick data hebben we weer nieuwe handvatten om nog meer inhoud te geven aan de informatie over en voor de burger.

Beaumont Communicatie
Meer weten over de mogelijkheden voor participatie en inwonerscommunicatie? Het toepassen van gaming voor het betrekken van inwoners en nieuwe technologieën? Neem dan contact op met Sanne van Veelen.

  


Bronnen:
‘Data maken de stad. Big data als opgave voor burgerparticipatie’, masterscriptie. Mariëlle van Dijk, oktober 2015
https://www.mijnonlineidentiteit.nl/internet-of-things-privacy-veiligheid/
http://www.hva.nl/content/nieuws/persberichten/2016/05/intelligente-stoeptegel.html
http://www.citizendatalab.org/

Back To Top