Skip to content

Energietransitie Benoordenhout Den Haag: bewoners doen het zelf!  

15 July 2024

Bewoners van de Haagse stadswijk Benoordenhout brengen zelf de energietransitie in beweging. Stichting Duurzaam Benoordenhout werkt hiervoor aan een wijkenergieplan. Hierin staat hoe Benoordenhout van aardgas overgaat op duurzame warmte. Wat is slim om zelf te doen én wat is samen voordeliger? De stichting werkt hiervoor samen met bewoners, wijkvereniging, gemeente en experts van TauwTygron en Beaumont Communicatie.  

De wijk in voor een gedragen plan 

Het jaar 2020 staat in het teken van de ‘wijk in gaan’ om wijkbewoners te betrekken bij het maken van het wijkenergieplan. Begin 2021 is dit wijkenergieplan op hoofdlijnen gereed. De grootste uitdaging is draagvlak krijgen bij bewoners én behouden. De stichting heeft Beaumont Communicatie gevraagd om een campagne en effectieve communicatie- en participatiestrategie zodat: 

  • zoveel mogelijk bewoners meedenken en meepraten over het gezamenlijk op te stellen wijkenergieplan 
  • zoveel mogelijk bewoners de Benoordenhout Energiecheck (wijkenergieplatform) gebruiken en hun data invullen 

Organisch én systematisch 

Door heel systematisch te werken, datagedreven en met bewoners echt centraal, zijn we in staat wijkbewoners te motiveren zich in te zetten voor de toekomst van hun woning. Ze komen in actie. De bewoner is de opdrachtgever, zij staan aan het roer. Wij komen tijdelijk hun spieren versterken. We nemen het niet over.  

De kern van de aanpak voor de wijkcampagne is een nauwe verbinding tussen organisatiedoelstellingen en de communicatie- en participatieaanpak. Beaumont vertaalt dat ook in een model van accountability (Michels, 2016). Het model maakt onderscheid tussen de drie stappenrichten (de blauwe en groene vakken), inrichten (de witte vlakken) en dan verrichten, (de rode vlakken) 

 

Werkenderwijs leren communiceren 

Daarnaast werken we nauw samen met de vrijwilligers van Stichting Duursaam Benoordenhout. Zo is er alle gelegenheid onze kennis werkenderwijs over te dragenBewoners kunnen zo de volgende campagne zelf met succes uitvoeren. Deze effectieve en efficiënte werkwijze zorgt voor oprechte verbinding met bewoners, en wij leren weer heel veel van hen.  

Bewoners sleutelpositie in energietransitie 

Wij zien zoveel talent in de Nederlandse wijken. Daar ligt voor overheid en communicatieprofessionals een handschoen om op te pakken, zeker bij de energietransitie. Bewoners hebben een sleutelpositie in de energietransitie. Ga niet voor hen denken, maar kom de spieren versterken die er zijn. Doe dat op een diagnostische manier. Analyseer wie de bewoners en wijk zijn en waar de hulpvraag echt ligt. En denk na over jouw rol en toegevoegde waarde als professional. Dat is iedere keer weer anders.  

Over Benoordenhout 

In de Haagse wijk Benoordenhout wonen zo’n 14.000 mensen. 98% van de 7.702 woningen is particulier eigendom (koop en vrije sector huur), ruim 68% is een appartement met een VvE. De bewoners in de wijk zijn gemiddeld ouder dan in de rest van Den Haag. Het merendeel van de woningen is gebouwd tussen 1925-1935.  

Wil je meer weten over de opgave, onze aanpak of de werkwijze met het model accountability? Neem contact op met onze collega Linda Troost voor vrijblijvende informatie. 

Telefoon: 06-41388462
Mail: ltroost@beaumontcommunicatie.nl

Finalist Galjaardprijs 2020! 

We zijn één van de vijf finalisten voor de Galjaardprijs 2020. Dé prijs van beroepsvereniging Logeion voor de meest inspirerende, innovatieve en effectieve communicatie in het publieke domein.Een mooie waardering voor onze aanpak voor Energietransitie Duursaam Benoordenhout: bewoners doen het zelf!  

Naast de juryprijs is er ook een publieksprijs. Stem je mee? Dat kan tot 29 oktober 2020, via deze link. Alvast bedankt!  

Meer weten over Duursaam Benoordenhout? Bekijk de website 

Back To Top