Skip to content

Het Belangenspel: inzicht in elkaars belangen creëert commitment

25 juli 2019

Voor onze (participatie)projecten organiseren we tal van bijeenkomsten; informatiebijeenkomsten, meedenksessies, co-creatiesessies, stadsgesprekken, etc. Ook de komst van de Omgevingswet maakt de vraag hiernaar alleen maar groter. Maar hoe bespreken we steeds complexere en abstractere materie? Een scherp doel en juiste opzet van de bijeenkomst wordt daarmee van nog groter belang.

Complex beleid van de stiltegebieden
Een goed voorbeeld zijn de twee regiobijeenkomsten over het stiltegebiedenbeleid voor de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Het doel van de bijeenkomsten was om output te verzamelen over de uitvoering van het stiltegebiedenbeleid. Eén van de grote uitdagingen tijdens deze bijeenkomsten was om de deelnemers te betrekken bij deze abstracte en complexe materie. Daarom ontwikkelden we het Belangenspel.

Het Belangenspel: inzicht in elkaars positie
In het Belangenspel ga je gezamenlijk aan de slag met een scenario en verschillende rollen. Je geeft deelnemers verschillende, conflicterende doelen en hier moeten ze samen uit zien te komen. Je speelt nog je ‘eigen’ rol, dit zorgt ervoor dat mensen inzicht krijgen in de positie van de ander en tegelijkertijd krijgen ze kennis van het onderwerp door de zorgvuldig gekozen scenario’s. Met als resultaat: kennis is toegenomen, doelgroepen begrijpen én voelen de verschillende belangen beter en samenwerking wordt bevorderd!

Kracht van een spel
Geef mensen een doel, en ze zijn gemotiveerd om dat doel te bereiken. Geef mensen plezier, en ze zijn bereid betrokken te blijven. Een spel doet het allebei.

Wil je meer weten over het Belangenspel of andere werkvormen? Neem dan contact op met Jacqueline van de Sande (0654780766), of laat hieronder je gegevens achter!

Contactformulier

Back To Top