Skip to content

Communicatie integraal onderdeel van de Omgevingswet

11 april 2019

1 januari 2021 is het zover. Dan gaat de Omgevingswet in. Eén van de grootste wetsveranderingen na de grondwetswijziging. Voor overheden betekent dit een andere, nieuwe manier van werken. Meer integraal en van initiëren naar faciliteren. Welke veranderingen komen met de Omgevingswet? En wat betekent dit voor communicatie?  In deze blog nemen we je mee.

Veranderingen in het proces

Met de komst van de Omgevingswet zijn er vele veranderingen gemoeid. Dit biedt kansen voor communicatie. Er is meer ruimte voor individuen en initiatieven van burgers, bedrijven, organisaties en instellingen (participatie). Organisaties richten werkprocessen anders in (organisatieverandering). Projecten worden anders aangestuurd (projectmanagement). Kennis van binnen en buiten worden samengebracht in processen (verbinden). En overheden laten meer aan de markt over (faciliteren). Dit is een grote cultuurverandering waar organisaties nog niet goed op zijn ingericht. En waar communicatie écht het verschil kan maken.

De verandering begrijpen

De cultuurverandering is een organisatieverandering. Wat betekent deze verandering voor mij, de organisatie en voor de buitenwereld? Communicatie helpt om deze verandering te begrijpen. Aan communicatie de taak om de verandering te verhelderen en de implementatie te begeleiden in de organisatie.

Inzetten Factor C

Factor C is een geschikte methode hiervoor. Met het implementatieteam zet je een stip op de horizon, bepaal je wat je wilt bereiken, welke doelstellingen daarbij horen en met welke stakeholders en actoren je (in meer of mindere mate) te maken hebt. Door het totale speelveld in kaart te brengen heb je overzicht en weet je wat de opgave is.

Samenwerken in de keten

Samenwerken wordt belangrijker. Integraal werken is zowel binnen de organisatie als buiten en binnen samenbrengen (keten). De kans tot slagen wordt door verbinding vergroot; communicatie brengt deze verbindingen tot stand.

Begrijpelijke taal

Ook is begrijpelijke taal een punt van aandacht. In huidige plannen en visies worden vaak vakinhoudelijke termen gebruikt. Met name juridische stukken zijn minder goed begrijpelijk voor de ‘leek’. De taak aan de communicatieprofessional om dit te bewaken.

Tot slot: participatie, ja of nee?

Participatie is niet verplicht, maar wel wenselijk. Dat is niet anders dan in de huidige werkomgeving en processen. Maar de markt is meer aan zet, geef hen dan ook de ruimte die zij nodig hebben. De overheid faciliteert, bewaakt de kwaliteit van het participatieproces en geeft duidelijke kaders mee.

Ga aan de slag!

Als afsluiting geef ik mee dat het goed is om te starten met het werken ‘in de geest van de Omgevingswet’. Experimenteer, probeer, maak fouten, leer daarvan, vraag collega organisaties naar ervaringen en blijf ontwikkelen. Zorg er voor dat een communicatieadviseur zich volledig kan focussen op de processen van de nieuwe wet. Want naast een implementatiemanager en projectmanager is de communicatieadviseur een spin in het web.

Meer weten? Neem contact op met Siona van Boven via 06-23435417

Back To Top