Ben jij klaar voor de nieuwe omgevingswet? - Beaumont Communicatie & ManagementBeaumont Communicatie & Management

De Omgevingswet

Plekken creëren en beheren die voor iedereen van waarde zijn. Voor gebruikers, omwonenden en de rest van de omgeving. Dat is een belangrijk doel van de overheid. Hiervoor is het van belang dat alle partijen goed met elkaar samenwerken. Met de huidige wet- en regelgeving is dat niet altijd even gemakkelijk. De Omgevingswet gaat daar verandering in brengen; er komt meer ruimte voor initiatieven vanuit de markt om mee te denken over de invulling en bestemming. Dát is waar de Omgevingswet voor staat.

Beaumont maakt het speelveld inzichtelijk
Er zijn nu al veel processen in gang gezet om de overgang soepel te laten verlopen. Verbinding en afstemming tussen partijen is van groot belang, nu en in de toekomst.

Beaumont helpt daarbij! Wij maken een grondige analyse van het speelveld. We kijken naar de stakeholders en verbinden hen. Bijvoorbeeld aan de hand van diverse workshopmethodes, de Factor C methodiek, maar ook door het inzichtelijk maken van processen en begrippen door de inzet van de juiste communicatiemiddelen.

Beaumont adviseert en ondersteunt bij participatievraagstukken
Bewoners, burgers en andere doelgroepen komen door de Omgevingswet prominenter in beeld bij de invulling van de fysieke leefomgeving. Zij krijgen meer inspraak in bijvoorbeeld bouwprojecten en ruimte voor het starten van eigen initiatieven. Beaumont ondersteunt in participatietrajecten in de breedste zin van het woord; van strategie tot uitvoering. Aan de hand van beproefde BSR-methode (SAMR) analyseren we de doelgroep. We kijken naar de wensen, behoeftes, manieren van leven en eigenschappen van de doelgroep en brengen deze nauwkeurig in kaart. Vervolgens zetten we een aanpak op die hier nauw op aansluit en zorgen we dat alle partijen meegenomen worden in het proces.

Voorbeeld: buurtinitiatieven Duinvallei Katwijk
De gemeente Katwijk vroeg ons te helpen bij het participatietraject en werven van lokale initiatieven voor de tijdelijke invulling van een braakliggend gebied (Duinvallei). Beaumont maakte een communicatiestrategie, interactieve website en onderhield het contact met de initiatiefnemers. Met als resultaat: 10 initiatieven, van Tiny Houses tot stadslandbouw, onderhouden door de initiatiefnemers en de gemeente die faciliteert.

Communicatie, procesbegeleiding, omgevings- & stakeholdermanagement en kennis van de doelgroepen worden nóg belangrijker in de Omgevingswet. Beaumont heeft de expertise in huis om deze uitdagingen aan te gaan.

Wil je een gratis adviesgesprek?!

Laat dan hier je gegevens achter. Dan nemen we contact met je op!