Skip to content

De Omgevingswet

Gratis adviesgesprek?

Laat hier je gegevens achter. Dan nemen we contact met je op!

Met ingang van de Omgevingswet komt er ook meer ruimte voor initiatieven vanuit de markt en ruimte om mee te denken over de invulling en activiteiten. Dat burgers mogen meedenken en praten is niks nieuws. Maar de mate waarin dit gebeurt en op welke momenten komt met de nieuwe Omgevingswet vast te liggen. Bijvoorbeeld de kennisgeving bij het omgevingsplan en de projectprocedure of de zogenoemde motiveringsplicht bij het opstellen van een omgevingsvisie het programma, het omgevingsplan en de projectprocedure. 

Verplicht toepassen participatie 

Voor initiatiefnemers (iemand die een (omgevings)vergunning aanvraagt) is het straks verplicht om vooraf belanghebbenden te informeren en te betrekken. Daarvoor zijn regels opgesteld. In de aanvraag moet staan of, en hoe, overleg is geweest met belanghebbenden. De initiatiefnemer geeft zelf vorm aan de participatie. Dit is afhankelijk van de activiteit/het projectmaatschappelijke ontwikkelingen en belangen van derden.  

(Kijk voor meer ook op: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/inspiratiegids/participatie-wet/omgevingsvergunning/) 

Beaumont maakt het speelveld inzichtelijk
Verbinding en afstemming tussen partijen is ook met ingang van de wet van groot belang. Daarbij is inzicht in verschillende stakeholders en belangen noodzakelijk. Beaumont helpt daarbij! Wij maken een grondige analyse van het speelveld. We kijken naar de stakeholders en verbinden hen. Met diverse workshopmethodes, de Factor C methodiek, maar ook door het inzichtelijk maken van processen en begrippen door de inzet van de juiste communicatiemiddelen. 

Beaumont adviseert en ondersteunt bij participatievraagstukken 

Burgers gaan steeds meer meepraten over abstracte zaken, geschreven in ingewikkelde vakinhoudelijke plannen. Dus moeilijk te behappen. Dit vraagt om passende communicatie en participatie die zich richt op de beleefwereld van de doelgroep. Beaumont ontwikkelt hiervoor verschillende middelen en tools. Bijvoorbeeld het belangenspel waarin we verschillende stakeholders inzichten geven in elkaars belangen. Of we gebruiken de kracht van de verbeelding om plannen begrijpelijk te maken.   

Communicatie, procesbegeleiding, omgevings- & stakeholdermanagement en kennis van de doelgroepenworden nóg belangrijker in de Omgevingswet. Beaumont heeft de expertise in huis om deze uitdagingen aan te gaan. Beaumont ondersteunt in participatietrajecten in de breedste zin van het woord; van strategie tot uitvoering.  

Back To Top