Skip to content
Beaumont-header-BaansteeNoord

Actualiseren positionering
Nieuwe koers voor bedrijventerrein

Het bedrijventerrein in Purmerend heeft zich de afgelopen jaren flink ontwikkeld. Het interne verkoopproces is geoptimaliseerd, efficiënter ingericht en het profiel van het bedrijventerrein is duidelijker geworden. Maar een veranderende markt, nieuwe ontwikkelingen en kansen vraagt om een herziening van de positionering van het bedrijventerrein.  

Herzien van positionering 

Beaumont heeft een plan van aanpak opgesteld voor de hernieuwde positionering. Met als belangrijkste doel om ondernemers te blijven informeren en enthousiasmeren om zich te vestigen op het bedrijventerrein. Het plan van aanpak draagt ook bij aan de continuïteit in de communicatiestroom van Baanstee Noord. 

Baanstee Noord werkt! 

Het resultaat: een heldere positionering met duidelijke uitgangspunten voor de marketing & communicatie. De verkoop van kavels loopt goed en de community wordt steeds groter. Baanstee Noord staat beter op de kaart als het meest ondernemende bedrijventerrein van Noord-Holland. 

Back To Top