Skip to content
Nederland, Amsterdam, 28-03-2019.
Stadsdeelgesprek Rode Hoed, stadsdeel Centrum. Gesprek met bewoners over agenda Autoluw.
Foto: Olivier Middendorp

“Aan de hand van de wereldcafé-methodiek in gesprek over Autoluw Amsterdam. Het werd een gesprek met de stad dat laat zien wat er leeft. ”

Jacqueline van de Sande / founding partner Beaumont

Amsterdam in gesprek
over de autoluwe stad

De vraag is niet óf Amsterdam autoluw wordt, maar hoe. Want hoe hou je de stad leefbaar en toegankelijk als het aantal inwoners groeit van 800.000 tot een miljoen in 2030.

Daarover ging de gemeente Amsterdam in gesprek met de stad. Met experts, bewoners, ondernemers, forensen, brancheorganisaties en kennisinstellingen. Met verschillende belangen, zorgen en ideeën. Het open gesprek zorgde voor verbinding.

Werkzaamheden Beaumont 

Beaumont organiseerde, samen met de gemeente, 8 stadsdeelgesprekken. Aan de hand van de wereldcafé-methodiek spraken bewoners en ondernemers met elkaar over een autoluwe stad. Over wat nodig is om de auto te laten staan en de verdeling van de openbare ruimte. Deelnemers konden hun suggesties op het tafelkleed schrijven of tekenen. Allemaal input voor een uitgebreide rapportage. Beaumont adviseerde en ondersteunde het complete proces.

Resultaat 

De opbrengst? 54 volgeschreven tafelkleden met ideeën, vragen, zorgen en inzichten van de Amsterdammer. Over OV, deelmobiliteit, elektrisch rijden, parkeergelegenheid, toerisme, pakketbezorging, veilig fietsen, en nog veel meer. Dat is het resultaat van weerstand omarmen: een gesprek met de stad dat laat zien wat er echt leeft! En waardevolle input oplevert voor de Agenda Amsterdam Autoluw.

Back To Top