Skip to content
Beaumont-sluis-Limmel

“Door vroeg in gesprek te gaan met de buurtraad, leg je de basis voor een goede relatie. Dat is ons veel waard.”

Ellen Witvoet / omgevingsmanager Rijkswaterstaat

Van vertrouwd naar nieuw
en ook nog een trotse omgeving

Nieuwe sluis voor droge voeten
De 80 jaar oude sluis Limmel maakt plaats voor een nieuwe keersluis; het eerste ‘natte’ project met een Design-, Build-, Finance- and Maintain-contract (DBFM). Met Rijkswaterstaat als opdrachtgever en bouwbedrijf Besix verantwoordelijk voor ontwerp, bouw financiering en dertig jaar onderhoud. Hoe zorg je bij zo een ingrijpend project voor draagvlak? En hoe organiseer je afstemming en bied je begrijpelijke informatie vanuit opdrachtgever en opdrachtnemer?

Bouwen en relatie onderhouden
Beaumont maakte in opdracht van Rijkswaterstaat een stakeholdersanalyse om tot een heldere positionering en effectieve communicatie te komen. Het doel is een tevreden omgeving. Door in te leven in alle belanghebbenden en hen tijdig en gericht te informeren én betrekken. Vanuit een heldere focus op het waarom.

Free publicity katalysator draagvlak
Omwonenden waardeerden het project in 2015 met een 8. De vele free publicity over de nieuwe sluis, versterkte dit gevoel van trots nog eens extra.

Back To Top