Skip to content
Mother pushing son (5-7) in wheelbarrow on track

“Een manier van wonen die goed aansluit bij de aard van de eilanderbewoners”

Edo Kooiman / Wethouder Texel

Duurzaam en samen delen in het groen 
Wonen en leven in een buurtskap 

Op Texel bestaat een grote behoefte aan meer woningenDe gemeente heeft daarom samen met woningcorporatie Woontij, architectenbureau FARO en landschapsarchitect La4Sale een plan ontwikkeld voor een nieuwe woonwijk in Den Burg: Buurtskapde Tuunen. Hier staan straks 100 (verplaatsbare) sociale huurwoningen en 40 huur- en koopwoningen in de vrije sector, verdeeld over zes woonerven  

Met Buurtskap de Tuunen speelt Texel in op een groeiende behoefte aan samen delen en saamhorigheidBewoners delen niet alleen het woonerf, ze zijn ook gezamenlijk verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke tuinenbuitenruimtes en andere voorzieningenSamen geven ze vorm aan wonen en leven in hetbuurtskap. 

Belangrijk is om het concept van De Tuunen expliciet uit te dragen in de communicatie. Want samen delen past niet bij iedereen. Doel is het creëren en behouden van een positieve grondhouding naar het project onder alle doelgroepen. Dit draagt uiteindelijk bij aan een soepel verloop van de ontwikkeling van deze nieuwe buurt, de verkoop en verhuur van de woningen en tot slot; een wijk met bewoners die passen bij het concept. En zich écht thuis voelen in De Tuunen. 

Beaumont ontwikkelde voor Buurtskap dTuunen de positionering; een duurzame, innovatieve en vooral sociale buurt midden in het Texelse landschap. Adviseert over de strategie en begeleidt de uitvoering van de (omgevings)communicatie.

Back To Top