Skip to content
afbeeling oostzaan

Serious game / participatiebijeenkomst Oostzaan

Na eerdere goede ervaringen bij gevoelige dossiers, wist ik dat Beaumont het juiste bureau is om op integere wijze met inwoners en ondernemers in gesprek te gaan over de toekomst van Oostzaan.”

Desiree Dijs / communicatieadviseur OVER-gemeenten

Bestuurlijke fusie Oostzaan
groeien met behoud van identiteit

Gemeente Oostzaan loopt na de ambtelijke fusie met Wormerland nog steeds tegen de uitdagingen van een kleine gemeente aan. Daarom onderzoekt de gemeente vier scenario’s voor haar bestuurlijke toekomst. Voordat de gemeenteraad hierover een besluit neemt, wil ze eerst weten wat Oostzaners belangrijk vinden en willen behouden voor hun dorp.

Iedereen mag meepraten
Om daarachter te komen, stelde Beaumont een participatieplan op over hoe met Oostzaners in gesprek te gaan. Voorwaarde was dat iedereen zijn of haar mening kon geven, ook het ‘stille midden’. Daarvoor organiseerden we vier bijeenkomsten en een speciale bijeenkomst voor kinderen van 8 tot 12 jaar om te horen wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van hun dorp.

Elke inwoner ontving hiervoor een persoonlijke uitnodiging uit naam van de burgemeester. We gingen de straat op om mensen uit te nodigen en ontwikkelden een campagne voor de reguliere pers en social media. En met resultaat: 93 inwoners bezochten de bijeenkomsten en ruim 600 bewoners dachten online mee.

Bewoners voelen zich gehoord
Om met bewoners in gesprek te gaan, ontwikkelde Beaumont een Serious Game: ‘Oostzaan, ons dorp’. Het spel hebben we zo ontworpen dat ingewikkelde vraagstukken ook bespreekbaar zijn voor bewoners. Hierdoor ontstonden mooie en boeiende gesprekken over herkenbare onderwerpen, waarbij iedereen aan de beurt kwam en mensen zich echt gehoord voelden.

Beaumont was verantwoordelijk voor de opzet, voorbereiding, gespreksleiding en verslaglegging van de vier bijeenkomsten. De uitkomsten geven een goed beeld van waar Oostzaners aan hechten voor de toekomst van hun dorp. En dat helpt de gemeenteraad bij hun beslissing over de bestuurlijke toekomst van Oostzaan.

Back To Top