Skip to content
D0492883-8079-44CB-8C17-8BA7894AF911

Participatiebijeenkomst Van Meekerengebied / © Foto: Leon Batenburg

Vertrouwen winnen en behouden is nog maar een eerste stap als je aan de slag wil in een wijk waar mensen bezig zijn met overleven.

Simone Schouten / communicatieadviseur

Van Meekerengebied Rotterdam
zonder relatie geen participatie 

Het Van Meekerengebied in het Rotterdamse Crooswijk is één van de armste wijken van Nederland. Verouderde woningen, een rommelige openbare ruimte en veel laaggeletterdheid. Gemeente Rotterdam en woningcorporatie Havensteder gaan hier de komende jaren aan de slag. Beaumont is gevraagd om de participatie te begeleiden tijdens de vernieuwing van deze complexe wijk. 

Wat complex is begrijpelijk maken
In vier bijeenkomsten gingen we het gesprek aan met bewoners. De focus lag op het zo begrijpelijk mogelijk maken van de materie en aanpak. We hielden rekening met het lage leesniveau in de wijk, door gebruik te maken van beelden in plaats van tekst. En door een informele, laagdrempelige sfeer te creëren, waarin bewoners in alle veiligheid hun mening konden geven.    

Aan de relatie bouwen
Hierbij maakten we gebruik van verschillende werkvormen, waaronder het participatiespel. In het spel konden deelnemers met referentiebeelden aangeven wat ze graag willen voor hun wijk. Op die manier ontstond de informele en constructieve sfeer waar we naar op zoek waren. Bewoners voelden zich gehoord. 

Aan het eind van het traject hebben we alle input samengevat in een visueel verslag. Vol beelden van de opbrengsten en de bijeenkomsten, voor iedereen begrijpelijk.  

  • Communicatie- en participatiestrategie 
  • Participatiebijeenkomsten en participatiespel 
  • Posters, werkmateriaal, visueel verslag 
Back To Top