Skip to content
Beaumont-Amstelstation-01

Amstelstation / ‘Het busstation is misschien niet zo mooi, het station zelf is oké en alles is er. Van mij hoeft er niets te veranderen.’ / © Marjolijn Pokorny

“Bij projecten van deze omvang is goede samenwerking een voorwaarde. Met gemeentelijke afdelingen, OV, NS, bedrijven en niet te vergeten omwonenden.”

Geertjan Cronenberg / omgevingsmanager Amstelstation

Betrokkenheid
complexe stationsomgeving

Amstelstation: nieuwe stadspoort
De openbare ruimte rond het Amstelstation krijgt een nieuwe inrichting. Het gebied is een belangrijk verkeersknooppunt waar auto, bus, fiets en voetgangers, maar ook tram, metro en trein elkaar kruisen. De vernieuwing zorgt voor een overzichtelijker en veiliger stationsgebied. Ook krijgt het gebied een extra impuls door de komst van een hotel, winkels, woningen en kantoren.

Betrekken constructieve denkkracht
Beaumont ontwikkelde het strategisch communicatieplan rondom de vernieuwing en een participatie-aanpak. Het is gelukt om intern en extern draagvlak te krijgen en denkkracht te organiseren voor alle veranderingen. Behalve een hoge betrokkenheid van omwonenden en belanghebbenden, leidde het tot een constructieve samenwerking met stakeholders met uiteenlopende én gezamenlijke belangen.

Bron beeld Gemeente Amsterdam

Back To Top