Skip to content
Miniature Network Engineers At Work

Digitalisering overheid / open en connected werken

“Ook automatiseren is 100% mensenwerk. Uiteindelijk gaat het álle medewerkers aan. Dat maakt programma’s rond de digitale overheid zo interessant.”

Linda Troost / Senior communicatieadviseur

Digitalisering overheid
meegroeien met verandering

Open en connected werken
Digitalisering van de overheid is belangrijk én urgent. Voor betere dienstverlening en een open, transparante overheid. Een transformatie die het domein van techniek ver overstijgt, met impact op organisatie, werkproces, informatievoorziening en mens. De vraag is: hoe zorg je dat een organisatie en haar medewerkers hierop zijn voorbereid.

Digitaal vaardig
Beaumont helpt een provincie bij het vormgeven aan haar visie. We adviseren over de strategie en ondersteunen bij de interne communicatie. Over een nieuwe inrichting van de organisatie en werkwijze, ondersteund door slimme technologie. Met duidelijke werkafspraken, en een netwerk van digitaal vaardige medewerkers.

Back To Top