Skip to content
MicrosoftTeams-image (4)

” De e-bike probeeractie was een succes. Het fietsen is ontspannend, gezond en duurzaam. Nu pak ik drie keer per week de e-bike naar het werk.”

Groot Schiphol Bereikbaar
Naar een slimme, flexibele en duurzame manier van reizen 

De bereikbaarheid en leefbaarheid van het Groot Schiphol-gebied staan onder druk. Het aantal bedrijven en daarmee forensen in het gebied groeit en de verkeersdruk wordt groter. Onder de noemer Groot Schiphol Bereikbaar bundelen Schiphol Group, gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland, Schiphol Area Development Company, de Vervoerregio Amsterdam en het Ministerie van I&W hun krachten.

Van strategie tot uitvoering
Beaumont zet voor Groot Schiphol Bereikbaar acties en campagnes op. We ondersteunen de mobiliteitsmakelaars en zijn verantwoordelijk voor de conceptontwikkeling en uitwerking van communicatie- en gedragscampagnes. We ontwikkelen de website, beheren de social media en organiseren verschillende webinars en werkgeverspanels. Van strategie tot uitvoering. Met focus voor samenwerking in het gebied. Want samen met onze partners en werkgevers bereiken we meer.

Bereikbaar en leefbaar
Via de campagnes bevorderen we thuiswerken en stimuleren we duurzaam en gespreid reizen. Zowel richting forensen als werkgevers. Met als resultaat minder spitsuren en CO2-uitstoot in het gebied. Zo blijft Groot Schiphol-regio bereikbaar en leefbaar.

Back To Top