Skip to content
CPB22

Couperusbuurt / Bewoners aan de slag met serious game / © Foto: Marcel Israël.

“Een serious game laat ons zien wát bewoners graag willen. Maar helpt ook bewoners beter te begrijpen wat er allemaal komt kijken bij het vernieuwen van hun buurt.”

Simone Schouten / Projectleider

Vernieuwing Couperusbuurt
Impact op bewoners als vertrekpunt

De Amsterdamse Couperusbuurt is aan vernieuwing toe. Veel woningen zijn verouderd en relatief klein. De buurt kan ook veiliger en, schoner en groener. Daarom werken Stadgenoot en de gemeente Amsterdam aan een vernieuwingsplan. Samen met de mensen uit de buurt. Beaumont begeleidt de communicatie en participatie bij deze opgave. Doel is bewoners te informeren over wat de plannen voor hen betekenen. En hen vroegtijdig te betrekken door het ophalen van hun wensen en ideeën voor de buurt. 

Onzekerheid verkleinen
Zo zijn de woonwensen onderzocht. En samen met de bewonerscommissie is het sociaal plan opgesteld. Door bewoners meer zekerheid te geven over hun rechten en plichten, bouwen we aan vertrouwen in de aanpak.  

Naast regelmatige updates via huis-aan-huis nieuwsbrieven en informatiebijeenkomsten in de buurt, ontwikkelden we een serious game. Een spelmethode waarbij bewoners tijdens bijeenkomsten op een laagdrempelige én leuke manier kunnen meedenken over wat zij belangrijk vinden voor de buurt.  

Plan buurtbreed toetsen 
Het plan waarin de reacties zijn verwerkt, is vervolgens voorgelegd aan de hele buurt om te toetsen of het op draagvlak kan rekenen. De reacties worden nu beoordeeld. In 2024 beslist de gemeente over het vernieuwingsplan en volgt de uitwerking.   

Back To Top