Ga naar hoofdinhoud
Consultatiebijeenkomst ruimtelijke en economische structuurvisies voor maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Dagvoorzitter Jacqueline van de Sande / Consultatieronde Structuurvisie Zaanstad

“Verbinden, luisteren en mensen serieus nemen. Zodat mensen een bijdrage kunnen leveren aan oplossingen. En elkaar begrijpen.”

Jacqueline van de Sande / oprichter Beaumont

In gesprek
van vluchteling tot parkeerdebat

Gespreksleiding
Of het nu om gevoelige of minder beladen onderwerpen gaat? Elke bijeenkomst draait om verbinding tussen mensen en ideeën. Luisteren, mensen serieus nemen. En de bijeenkomst zo in te richten dat het ook kan. Dat dilemma’s goed op tafel komen, mensen een bijdrage kunnen leveren aan oplossingen. En vooral: dat mensen elkaar begrijpen. Of het nu gaat om parkeren, een nieuwe school, de bouw van een moskee of de vestiging van daklozenopvang.

Verbinding zoeken
De afgelopen periode was de opvang van vluchtelingen een heet hangijzer. We begeleidden bijeenkomsten in onder meer in Vijfhuizen, Wormerland, Zaandam, Alkmaar, Petten. Ondanks grote aantallen bezoekers en de aanwezigheid van felle voor- en tegenstanders verliepen de avonden plezierig. Mensen spraken hun zorgen uit, gingen met elkaar in gesprek én luisterden naar elkaar.

Back To Top