Skip to content
06_cam01a

Moderne woonwijk / ontwikkeling van Leeuweplaats

[vc_images_carousel images=”1650,1653,1651″ img_size=”large”]

Moderne woonwijk
verleiden met allure van toen

Leeuweplaats wordt een nieuwe Utrechtse woonbuurt in Leidsche Rijn. Aan het Amsterdam-Rijnkanaal, net aan de overkant van het gewilde Oog in Al. Wat is nodig om de buurt en het woningaanbod eruit te laten springen onder de woningzoekenden in de regio? En van Leeuweplaats onder hen de meest gewilde te maken? 

Kernkwaliteiten verbinden
In opdracht van Ooms Bouw & Ontwikkeling verzorgt Beaumont Communicatie de positionering en branding van Leeuweplaats. Door de kernkwaliteiten op de juiste manier over het voetlicht te brengen bij de meest kansrijke doelgroep. En locatiekwaliteiten te koppelen aan architectonische en stedenbouwkundige voorkeuren van deze woningzoekenden. 

Kansrijke doelgroep betrekken
De bouwstenen voor de positionering vertalen we in naam, middelen en het targetten van de doelgroep. En toekomstige bewoners betrekken we in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van hun nieuwe wijk. Zo wordt Leeuweplaats een woonbuurt met een echte stadse binnenplaats. Met ruime stadswoningen – deels opgetrokken in Art Deco-stijl. Een buurt waar de zelfbewuste Utrechter zich direct op zijn plek voelt.

Back To Top