Skip to content
Beaumont-GroenKapitaal-web

Groen Kapitaal / samen met partners

“Met Groen Kapitaal helpen we innovatieve Groene projecten op weg. Door te investeren in natuur kunnen we profiteren van de natuurlijke opbrengsten. Denk aan wateroverlast en hitte bestrijden in steden met meer Groen of bloemenranden voor insecten als natuurlijke plaagbestrijders in de landbouw.”

Micha Lubbers / Programmamanager Groen Kapitaal

Vergroten biodiversiteit
samen met partners

Het vergroten van de biodiversiteit draagt bij aan een gezonde leefomgeving. De provincie Noord-Holland ziet het als haar taak om partijen te stimuleren en faciliteren om hun gebieden zodanig in te richten, dat de biodiversiteit wordt bevorderd. Met het programma Groen Kapitaal zorgt de provincie samen met haar partners voor het verbeteren van de biodiversiteit binnen de provincie Noord-Holland. 

Werkzaamheden Beaumont
Beaumont adviseert over de positionering en strategie van Groen Kapitaal en ondersteunt de interne en externe communicatie. We helpen de provincie met de rol van de organisatie en haar partners en hoe initiatieven gedeeld kunnen worden. Samen met de opdrachtgever en afdeling communicatie ontwikkelden we diverse middelen en het online netwerkplatform voor initiatiefnemers en investeerders. 

Resultaat
Al bij het begin van het project hebben we het programma en de directe partners betrokken bij het proces. Hierdoor ontstaat een gedragen, gezamenlijke strategie en communicatieaanpak. Deze aanpak is vertaald in een brandbook en toolkit voor partners. De ontwikkeling van het online netwerkplatform voor initiatiefnemers en investeerders zorgt voor een kennisplatform over biodiversiteit. Een platform dat groene initiatieven aanjaagt en verbindt door de hele provincie Noord-Holland.  

Back To Top