Ga naar hoofdinhoud
Beaumont-amstelveen

Symposium Thuis in Amstelveen / In gesprek met professionals en statushouders / © Foto: Pepijn Leupen

“Samen verantwoordelijkheid nemen zorgt voor duurzame oplossingen.”

Lida van Tilburg / Partner en senior communicatieadviseur Beaumont Communicatie & Management

Duurzame aanpak
voor een inclusieve stad

Na de grote vluchtelingenstroom naar Europa is in heel Nederland noodopvang georganiseerd voor nieuwkomers. Na de eerste kritieke fase zijn deze vluchtelingen steeds meer betrokken in de Nederlandse samenleving. Wat is er nú nodig om statushouders (nog) beter te laten integreren? En wat is nodig om een inclusieve stad te maken waar ook statushouders zich thuis voelen?

Shared ownership
Beaumont organiseert namens de gemeente Amstelveen een symposium waarin de gemeente, alle betrokken partijen en statushouders met elkaar in gesprek gaan met de intentie om naar mogelijkheden en kansen te kijken, en te zoeken naar verbindingen. Doel is om tot een concreet actieprogramma te komen waar de betrokken partijen zich de komende jaren voor gaan inzetten. Door mensen met elkaar in contact te brengen ontstaat een shared ownership. Samen nemen zij de verantwoordelijk om voor goede en duurzame oplossingen te zorgen.

Back To Top