Ga naar hoofdinhoud
File op de A27 bij de Merwedebrug.

IMMA / Beaumont is gekwalificeerd voor IMMA-wervingsprojecten / © Verbeeld foto en film

“Uit het succes van spitsmijden- en fietsstimuleringsprojecten blijkt dat reizigers gevoelig zijn voor deze stimulering. Daarom willen we vanuit het programma Beter Benutten deze vraagbeïnvloedingsprojecten en tegelijkertijd ook verkeersonderzoeken faciliteren met IMMA, de Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, programma Beter Benutten / Considerati 2016

Werving deelnemers
IMMA-proof

Erkenning expertise
IMMA is het vervolg op Beter Benutten. Het bundelt opgedane kennis over en ervaring in ITS, spitsmijden, fiets en gedrag, en stelt dat ter beschikking aan regio’s en marktpartijen. Beaumont is gekwalificeerd voor IMMA-wervingsprojecten. Deze kwalificatie danken we aan onze expertise in gedragsveranderingsprojecten zoals B-Riders, en integrale wervingscampagnes zoals de Nationale Fiets Telweek.

Keurmerk voor werving
IMMA staat voor Integrale Mobiliteits Management Architectuur. Het is een kwalificatie voor de organisatie van processen voor 0-metingen, werven, volgen en belonen van deelnemers aan vraagbeïnvloedingsprojecten en verkeersonderzoeken. IMMA zorgt voor een uniforme, efficiente en verifieerbare uitvoering.

Naast het werven van deelnemers maken we – samen met Keypoint en Mobidot – ook deel uit van het consortium Fiets Telweek.

Beeldmateriaal: www.verbeeld.nl

Back To Top