Skip to content

Communicatie

Programma Stedelijke Transformatie: verslaglegging van het jaarcongres

24 February 2024

In de afgelopen maanden hebben we met Platform31 gewerkt aan het vervolg en uitrol van de strategische communicatie voor het ‘programma Stedelijke Transformatie’. In dit programma bundelen overheden, marktpartijen en kennisinstellingen de krachten om de nodige transformatie van bestaande stedelijke gebieden te intensiveren en te versnellen. 13 februari vond het Jaarcongres plaats. Een goed bezocht congres met inspirerende sprekers en interactieve werksessies. Tijdens jaarcongres vervulden we een actieve rol en deden we de verslaglegging. Kijk hier voor meer informatie over het congres.

Back To Top