Skip to content

Helemaal Hoogvliet ervaren

24 February 2024

Hoogvliet verandert van getto in succes. NRC kopte in 2006 over hoe de grootste stedelijke vernieuwing van Europa de verloedering in de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet heeft gestopt. Het kost een generatievertelt toenmalig programmaleider sociale vernieuwing Eric Geraets, terugkijkend op deze grootschalige aanpak. Ook Beaumont was betrokken om het negatieve imago van de wijk te helpen ombuigen. 

Het negatieve beeld van Hoogvliet ontstond eind jaren 90 toen over een Antilliaans getto werd gesproken. Geraets: ‘Dat is lang aan het imago van de wijk blijven hangen. Voor gemeente Rotterdam en corporaties Woonbron en Vestia reden om flink aan de slag te gaan. Doel was dat mensen die er woonden het op verschillende fronten beter zouden doen. Ook moest de toenmalige deelgemeente weer aantrekkelijk worden voor mensen van buiten.

200 ambassadeurs
Vooroordelen doorbreken is buitengewoon lastig, weet Geraets. ‘Beaumont heeft op verschillende momenten meegedacht, dat ging verder dan alleen een campagne leveren. Samen met bewoners is onderzocht wat de kernkwaliteiten van Hoogvliet zijn, als bouwstenen voor verschillende campagnes. Cruciaal was dat Hoogvlieters er ook zelf in geloofden. Uiteindelijk hadden we 200 ambassadeurs die positief maar kritisch het verbetertraject ondersteunden.’

Verleiden en ervaren
‘Hoogvliet ervaren, dat was de insteek. Maar hoe verleid je mensen om zelf te komen kijken? We organiseerden evenementen, zoals het Festival op de Heerlijkheid. Zodra er nieuwbouw was, boden we proefwonen aan tijdens de jaarlijkse woningmarkt. Na een weekend in een ingerichte woning konden mensen zelf ervaren dat Hoogvliet veel leuker is dan ze misschien vooraf dachten. Jongeren uit de deelgemeente maakten met gigantische HOOGVLIET-letters achter op de fiets een tour door heel Rotterdam. Ook waren er wandelingen om mensen de wijk te laten beleven. Zo hebben we verschillende campagnes gevoerd: dat was een continu proces.’

Laten zien dat het menens is
‘Eerst geloofden bewoners zelf niet in onze plannen. We hebben veel met mensen gesproken en uitgelegd wat de bedoeling was. Zo kregen we draagvlak. Ook de oude bewonersbeweging kregen we langzaam mee. Een van de mooiste projecten is een gemeenschappelijke woonvoorziening, ontwikkeld met ouderen samen. Deze bewoners kwamen voor hun gevoel vanuit een achterstandsbuurt in een paradijs terecht. Dit soort voorbeelden laat zien dat het menens is. We zijn dit vaker gaan doen, waardoor mensen zich steeds meer eigenaar voelden van hun omgeving.’

Succesvolle ingreep
‘Voor een dergelijke herstructurering is 20 tot 25 jaar nodig, maar mét resultaat,’ vindt Geraets. ‘De woningvoorraad is gedifferentieerder: kleine portiekwoningen zijn vervangen door verschillende nieuwbouwwoningen. Iedereen die wilde, kon in Hoogvliet blijven wonen. Ook keerden oud-Hoogvlieters die waren weggetrokken, weer terug in de wijk. En de kinderen die hier zijn opgegroeid, hebben een betere opleiding en meer kansen.’

Tussen 1999 en 2015 zijn bijna 5.000 van de in totaal 17.000 woningen in Hoogvliet gesloopt en vervangen voor nieuwbouw. Dit is circa eenderde van de bestaande bebouwing. 
Beaumont coördineerde en begeleidde het campagneteam, van waaruit de communicatieadviseurs van de samenwerkende partijen activiteiten en deel-campagnes uitvoerden. 

 

Back To Top