Skip to content

Op zoek naar de stem van je doelgroep

Of het nu gaat om de nieuwe klimaatbestendige inrichting van een wijk, plannen voor een nieuwe brug, of het verduurzamen van woningen. Als gemeente, woningbouwcorporatie of projectontwikkelaar wil je de mening horen van de mensen die met deze veranderingen te maken krijgen. Juist als meningen verschillen en er weerstand is. In een open gesprek kan je die verschillen overbruggen.

Maar hoe zorg je ervoor dat je een representatieve groep bewoners bereikt, je de wensen van je doelgroep kent en dat inwoners zich daadwerkelijk gehoord voelen?

In 4 stappen naar succesvolle participatie

  1. Bereik een representatieve groep met een mix van middelen

Vaak geven vooral actieve bewoners een mening. Door een combinatie van communicatie- en onderzoeksmiddelen zorg je ervoor dat de bewoners die meedoen een zo representatief mogelijke groep zijn. Beaumont Communicatie & Management en School of Insights werken regelmatig samen om met deze ideale mix de juiste doelgroep te bereiken.

Een voorbeeld: in een gemeente in Nederland, konden wijkbewoners en andere belanghebbenden gedurende twee participatieweken hun mening geven over het eerste ontwerp voor een nieuwe inrichting van de wijk. De gemeente wil de wijk groener, veiliger en klimaatbestendiger maken.

Een groepje bewoners, vooral eigenaren van koopwoningen, was zeer gemotiveerd om mee te denken en meldde zich aan voor de meedenkgroep. Huurders en jongeren waren moeilijker te bereiken.

De advertenties op social media, een ansichtkaart en nieuwsbrief in de bus, verschillende websites en posters in de wijk zorgden voor de informatiestroom.

Door met een bakfiets de wijk in te gaan, konden we verschillende buurtbewoners op hun eigen stoep antwoord geven op vragen. En hen meteen uitnodigen om de online enquête in te vullen op het participatieplatform van de gemeente.

  1. Ga het gesprek aan met bewoners en blijf verbonden

Alleen naar een mening vragen van bewoners is niet voldoende. Bewoners krijgen dan het idee dat er niet echt naar ze geluisterd wordt.

Door het gesprek aan te gaan en te luisteren naar bewoners, creëer je pas echt draagvlak. Wees open en eerlijk over hoe en waarover ze kunnen meedenken, wat het doel is en wat de gemeente of andere partijen gaan doen met de resultaten. Koppel terug naar deelnemers en participatiegroepen wat de uitkomsten zijn, en onderbouw keuzes gemaakt op basis van onderzoek. Blijf voor de duur van het project verbonden. Door de weerstand te omarmen bouw je aan vertrouwen.

  1. Stel de juiste vragen en maak het visueel

Zorg bij bijeenkomsten en panels voor een ervaren moderator, en dat er in (online) onderzoek de juiste vragen worden gesteld. Een goede vragenlijst is kort en heeft een duidelijke focus op de onderzoeksdoelen.

Maak daarnaast gebruik van beeld. Gaat het over een bepaalde hoek van de straat? Toon een foto of leesbare plattegrond. Ook een kort filmpje of een artist impression werken goed. Het maakt de verandering voor deelnemers duidelijker en het meedoen leuker.

  1. Werk samen met experts in onderzoek en communicatie

Onderzoek en communicatie versterken elkaar en zorgen voor samenhang in plannen en aanpak.

Een onderzoeker stelt de juiste vragen, maakt analyses en zoekt naar verschillen en verbanden. Inzichten die te gebruiken zijn voor bijvoorbeeld een nota van beantwoording. Een communicatie-expert zorgt voor het bereiken, informeren en activeren van de juiste doelgroep om hun stem te laten horen.

Kortom, participatie is pas succesvol als je de wensen kent van een zo groot mogelijke groep bewoners. Door echt het gesprek aan te gaan, eventuele weerstand de ruimte te geven en te luisteren naar de mensen die het aangaat.

Wil jij ook betrokken bewoners en draagvlak?

Neem dan contact met ons op! Linda Troost vertelt graag meer over het bereiken van je doelgroep.

Beaumont Communicatie & Management helpt ontwikkelaars, overheden, corporaties en andere partijen bij het bereiken van hun doel: betere plannen maken, vergroten van draagvlak van beleid of versterken van de marktpositie.

School of Insights heeft meer dan 10 jaar ervaring met onderzoek en werkt samen met Beaumont Communicatie op het gebied van burgerparticipatie.

Back To Top