Skip to content

Hoe je van tegenstanders vrienden maakt: 5 tips

25 september 2018

In elk project heb je te maken met voor- en tegenstanders. Of je nu draagvlak zoekt voor windmolens, een grootschalige renovatie of een ontwikkelplan voor een nieuwe wijk? Beaumont komt vaak in beeld als dit ingewikkeld ligt. Onze adviseur en partner Linda Troost deelt haar ervaringen in 5 tips. Niet alleen hoe je van tegenstanders (weer) vrienden kan maken – maar vooral wat nodig is om tot een goede strategie voor verandering te komen.

Linda: ‘Het is zó belangrijk om eerst met elkaar het speelveld te verkennen, in plaats van meteen naar middelen te grijpen. Het proces, de dynamiek en de puzzel die je met elkaar maakt voor een kloppende communicatieaanpak. Het voorkomt dat je issues en groepen over het hoofd ziet. Deze stappen zorgen voor een kloppende aanpak:

1. Om te beginnen: check je vertrekpunt. Een succesvolle aanpak voor de communicatie valt of staat met het bepalen van het exacte doel van de opdracht. Daarom begin ik altijd met het afpellen van de klantvraag. Wat is er precies aan de hand? Welke issues spelen? En kloppen de uitgangspunten? Ik vraag door en help de klant om zo specifiek mogelijk te zijn: dekt de vraag de lading of is bijstelling nodig?

2. Meten is weten. Hoe meer je weet van de situatie, hoe scherper straks je communicatiestrategie. Dus doe onderzoek. Klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Nog te vaak liggen aannames of onderbuikgevoelens aan de basis van wat we doen. Desk research, enquête of SWOT-analyse: met een passende methode kun je belangrijke inzichten opdoen die essentieel zijn voor het bereiken van het gewenste resultaat. Uiteindelijk bespaar je tijd en geld.

3. Begin bij de context. Bij Beaumont starten we vaak met een strategische omgevingsanalyse. We maken sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen inzichtelijk. We bepalen welke rol betrokken stakeholders hebben in het project? Beslisser, gebruiker, uitvoerder, etc. Welke belangen en mate van invloed stakeholders hebben? En welke motieven en weerstanden er zijn? Op een soort schaakbord positioneer je de stakeholders ten opzichte van de opdrachtgever, opgave en elkaar? Je ziet meteen waar belangen tegenstrijdig zijn.

4. Wat te doen met weerstanden? Elke verandering gaat over hobbels. Kijk ook hier naar de brede context: wat is er aan de hand? Maar ook: hoe is dat zo gekomen? Wat is de motivatie achter de weerstand. Wie zijn opponent, tegenstander, bondgenoot of coalitiepartner? Belangrijk is dat je reëel blijft. Steek niet al je energie in tegenstanders: niet iedereen kan vrienden worden. Besteed wel aandacht aan belangrijke tegenstanders.

5. Ken het verhaal achter de weerstand. Onenigheid over de inhoud mag er zijn, een slechte relatie is en blijft een probleem. Zet in op het verbeteren van de relatie, bijvoorbeeld door oprechte aandacht voor de inhoud van een bezwaar. Zo kan een vijand veranderen in een opponent, waardoor een zakelijk discussie weer mogelijk is. Of betrek een opponent en zoek gezamenlijk naar aanpassingen die een bezwaar (deels) wegnemen. Bedenk wel dat je een goede relatie moet onderhouden. Anders zet iemand zo weer zijn hakken in het zand.’

Back To Top