Skip to content

“QuaRijn heeft zichzelf weer op de kaart gezet door inzet op intern draagvlak voor de nieuwe marketingcommunicatiekoers.”

Analyse zorgmarkt
scherpe positionering

Positionering in zorgmarkt
QuaRijn is een transparante en dynamische zorgorganisatie voor ouderen die vernieuwt en inspeelt op de veranderende zorgmarkt. Beaumont ontwikkelde een strategisch marketingcommunicatieplan met als inzet een duidelijke positionering en heldere verbinding tussen merk en vestigingen. En een vergroting van het marktaandeel.

QuaRijn-gevoel: intern en extern
Aan de basis liggen grondig kwalitatief en kwantitatief onderzoek. De uitkomsten leverden bruikbare bouwstenen op voor een aanscherping van het merk QuaRijn en de positionering. Door eerst in te zetten op intern draagvlak voor de nieuwe koers en vervolgens het gebruik van campagnetechnieken, heeft QuaRijn zichzelf opnieuw in de markt gezet.

Back To Top