Skip to content
MicrosoftTeams-image (189)

Stadsstrand Poelenburg is weer open /  © Foto: Floor Amelink

Als je aansluit op de behoeften en gewoonten van bewoners, merk je dat ze eerder openstaan voor een gesprek. Veel mensen hebben al genoeg aan hun hoofd, lange termijn plannen zijn daarom vaak niet interessant voor hen. We vertalen ze daarom naar de dagelijkse praktijk.’ 

Jacqueline van de Sande / projectleider communicatie

Poelenburg en Peldersveld
samenwerken aan kansengelijkheid

Alle bewoners in Poelenburg en Peldersveld verdienen een fijne plek om te wonen. Beide Zaanse wijken hebben te maken met armoede, onderwijsachterstanden, criminaliteit en gezondheidsproblemen. Ook is er een voortdurende instroom van minder weerbare mensen met taal- en andere achterstanden.  

Samenwerking versterken
Meer dan dertig partijen werken samen aan het vergroten van kansengelijkheid van bewoners en vooral ook hun kinderen. Met bewoners en deze organisaties is een overeenkomst gesloten om langjarig samen te werken. Dit noemen we het ‘Pact Poelenburg-Peldersveld’. 

Beaumont is verbonden aan de programmaorganisatie. We ondersteunen de Pact-organisatie om de samenwerking te versterken en de communicatie en participatie met bewoners te organiseren. We maken een communicatie-jaarplan op basis van de projectplanning.  

Verhalen uit de wijk
De werkwijze van het Pact, dus ook van de communicatie, is om de logica van bewoners te volgen en aan te sluiten bij de behoeften die zij hebben. Zo gaan we bij het maken van nieuw beleid eerst de straat op en bevragen bewoners over wat voor hen belangrijk is. We maken bijvoorbeeld een nieuwsbrief die volledig vanuit de verhalen uit de wijk is samengesteld, zodat bewoners zich herkennen en de krant veel beter lezen.   

We stellen ons open voor initiatieven uit de wijk en faciliteren vrijwilligers die met elkaar een stadsstrand beheren en inrichten. We halen informatie op bij bewoners door het stellen van eenvoudige vragen en organiseren bijeenkomsten over de thema’s die hieruit naar voren zijn gekomen. We vertalen tekst naar beeld, maken korte filmpjes in verschillende talen over energie-armoede en verspreiden deze via whatsapp.  

Back To Top