Skip to content

Toolkit voor Wet goed verhuurderschap

15 July 2024

Samen met Babbage Company, OSAGE en D&B Gedragsverandering werkten we aan de mooie opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de Wet goed verhuurderschap duidelijk te communiceren. Want wat is goed (ver)huren?

Strategie én toolkit
We ontwikkelden een communicatiestrategie en kozen voor een campagne waarin goed verhuurderschap ‘gewoon’ is. Verhuurders die het goed doen zijn de norm en huurders mogen ervan uitgaan dat dit ‘gewoon’ is. Want goed (ver)huren doen we samen.

Met de uitgebreide toolkit kunnen brancheverenigingen hun leden overzichtelijke informatie geven en kunnen gemeenten hun inwoners informeren over hun eigen meldpunt over goed verhuurderschap. Met brochures, posters en een uitgebreide serie social media posts – in verschillende talen voor de doelgroep arbeidsmigranten. Met het webinar voor gemeenten en brancheorganisaties lieten we zien hoe onze campagne is opgebouwd én hoe je het inzet.

Een prachtig communicatietraject, in goede samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, BZK Volkshuisvesting en met medewerking van o.a. VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), Vastgoed Belang, Woonbond en vele anderen. Onder meer bij het testen van het materiaal. Bekijk hier de communicatietoolkit.

Back To Top