Skip to content

Communicatie
Hoe laat je mensen écht voelen waar het om gaat?

Complexe ruimtelijke opgaven met meerdere belanghebbenden? Intern of extern draagvlak creëren voor een vernieuwing? Ingewikkelde beleidsdossiers die politiek of bestuurlijk gevoelig liggen? Onze inzet is verschillen overbruggen door betrokkenheid te creëren. Wij zorgen voor een gezamenlijke oplossing vanuit verschillende belangen.

Pas als je je doelgroep écht goed kent komt je kernboodschap binnen. Door middel van beproefde theorieën werkt Beaumont aan strategische beleidscommunicatie en vinden we de juiste toon voor communicatie met bewoners, stakeholders en andere belanghebbenden. Met een focus op persoonlijke boodschappen die jouw doelgroep raakt. Hiervoor combineren we verschillende persuasieve technieken met een grondige doelgroepenanalyse. En een mix van online en offline middelen.

Dichtbij brengen en inzetten op persoonlijke communicatie.

Marketing
Hoe zet je een aanpak of locatie in de markt?

Een vraaggerichte markt eist een scherp beeld van je consument. Wat zijn de behoeftes en beweegredenen van mensen om te kiezen voor je aanpak? Welke doelgroep vindt je locatie aantrekkelijk en is dus het meest kansrijk? Hoe krijg ik mijn doelgroep in beweging?

Beaumont brengt helder in beeld wat kansrijke doelgroepen zijn. En hoe je deze bereikt. Ook schromen we niet om te adviseren over het aanpassen van je propositie – mocht dit meer rendement opleveren. Of hoe je een product succesvoller in de markt kan zetten en verkopen. Daarnaast werken we accountable; we laten zien wat de communicatiebegroting daadwerkelijk oplevert. Zo ontwikkelen we succesvolle en bekroonde campagnes die – bewust en onbewust – het gewenste gedrag stimuleren.

De markt kennen als je broekzak – en werken met meetbaar resultaat.

Participatie
Hoe betrek je de mensen die het aangaat?

Een goed plan maak je niet zonder de mensen die het aangaat. Door participatie juist in te zetten – en goed te managen – creëer je wederzijds begrip en draagvlak. En maak je optimaal gebruik van de meerwaarde van participatie: het betrekken van doelgroepen als ervaringsdeskundigen om plannen nóg beter te maken.

Beaumont werkt met bewezen en vernieuwende methoden om inwoners en andere doelgroepen te betrekken bij planvorming en realisatie. Dat doen we volgens de laatste inzichten in de gedragswetenschap. Voor een extra succesfactor in de communicatie van corporaties, gemeentes, ontwikkelaars en initiatiefnemers. En voor een zorgvuldige, bewezen en vlotte aanpak van je project.

We maken participatie ook laagdrempelig en leuk. Voor elke doelgroep binnen het veranderende medialandschap en gebruik. Denk aan inspraak via social media tussen het facebooken door. Wensen en ideeën inventariseren op locaties als drukke markten en pleinen. Of mensen laten meedenken over plannen met hulp van serious gaming en virtual reality.

Zorgen voor een gezamenlijke oplossing vanuit verschillende belangen.

Back To Top